Vår organisation

ORGANISATION

Verksamheten drivs av föreningen Bibelns värld.

Anläggningen ägs av Urban Lennartsson. På samma gård som Bibelns värld är förlagd, driver Urban även Starby B&B och en festlokal, Starby loge.

Svenska Bibelsällskapet står bakom verksamheten vid Bibelnsvärd. Urban Lennartsson är anställd av Bibelsällskapet som föreståndare för Bibelns värld och som reseledare till bibliska platser. Det finns ett trepartsavtal mellan Bibelsllskapet (moderorganisation), föreningen Bibelnsvärld (drift) och Urban Lennartsson (ägare). Bibelsällskapet har en representant i föreningen Bibelns världs styrelse. 

Gruppvisningar arrangeras som kulturarrangemang i samverkan med Studieförbundet Sensus.

FAKTAGRANSKARE

Fredrik Lindström

Lund

Professor i

Bibelvetenskap vid

Lunds universitet

Håkan Ulfgard

Mölle

Professor emeritus i

Bibelvetenskap vid

Linköpings universitet