Vår organisation

ORGANISATION

Verksamheten drivs av föreningen Bibelns värld.


Styrelsen består av

ordf Lars Micael Adrian, Lund,

sekr Emma Stene Jernqvist, Ängelholm

Carl Skarin, Ängelholm,

Anders Göranzon (Bibelsällskapets representant), Uppsala,

Magnus Lennartsson, Ängelholm,

Helena Strevens, Lund,

Jonas Magnusson, Malmö,

Urban Lennartsson, Ängelholm samt

adjungerad extern kassör Anja Håkansson, Jonstorp

Anläggningen ägs av Urban Lennartsson. 

Svenska Bibelsällskapet står bakom verksamheten vid Bibelns värd. Urban Lennartsson är anställd av Bibelsällskapet som föreståndare för Bibelns värld och som reseledare till bibliska platser. Det finns ett trepartsavtal mellan Bibelsällskapet (moderorganisation), föreningen Bibelns värld (drift) och Urban Lennartsson (ägare). Bibelsällskapet har en representant i föreningen Bibelns världs styrelse. 

Gruppvisningar arrangeras som kulturarrangemang och kurser som studiecirklar i samverkan med Studieförbundet Sensus.

FAKTAGRANSKARE

Fredrik Lindström

Lund

Professor i

Bibelvetenskap vid

Lunds universitet

Håkan Ulfgard

Mölle

Professor emeritus i

Bibelvetenskap vid

Linköpings universitet