Bibelns värld hem

Historiska och bibliska miljöer

för berättande och upplevelser

Coronaanpassning


Gruppstorlekarna är begränsade. Handhygien är hög. Maten serveras på tallrik.

På gång